ca | en | es | ru
+34 966 100 344
Global Abogados Barcelona y Madrid son ahora Andersen Tax & Legal

Global Consulting

Global Servicios de Gestión Empresarial posa a la seva disposició tota la nostra experiència i coneixement en dissenyar, executar i implementar procediments de treball en el àmbit comptable, legal i fiscal recurrent així com recolzament en el àmbit financer que s’adeqüin a les seves necessitats atenent a la naturalesa del negoci i aportant valor afegit en els processos de gestió.

Els equips de treball estan integrats per professionals especialitzats, amb capacitats per analitzar, gestionar, dissenyar i executar estratègies assumint la responsabilitat de la seva execució i supervisió.

La nostra voluntat és aconseguir una integració funcional i de col·laboració directa amb els nostres clients per ajudar-los en la gestió dels processos comptable-financers així com aquells de caire administratiu-comptable exigits per la normativa vigent.

Disposem de la tecnologia necessària per oferir noves formes de treball on-line, que permeten optimitzar recursos estalviant temps i desplaçaments innecessaris. Entre altres, els serveis que oferim a empreses serien:

 • Execució i revisió de la comptabilitat.
 • Fiscalitat recurrent, presentació de declaracions periòdiques i resums anuals.
 • Confecció de comptes anuals.
 • Gestió d’escriptures públiques.
 • Confecció de nòmines i gestions davant de la Seguretat Social.
 • Complementació i presentació de documentació davant dels Registres oficials.
 • Gestions davant organismes públics.
 • Constitució de societats.
 • Actuacions societàries. Apoderaments, nomenaments i destitucions d’administradors, etc.

Entre d’altres, els serveis que oferim són:

 • Execució i revisió de la comptabilitat.
 • Fiscalitat recurrent, presentació de declaracions periòdiques i resums anuals.
 • Execució i presentació de l’Impost sobre la Renda, Impost sobre el Patrimoni, Impost sobre Successions i Donacions i Impost sobre Transmissions Patrimonials.
 • Gestió d’imposts.
 • Confecció de nòmines i gestions davant de la Seguretat Social.
 • Gestió per a l’obtenció de permisos de residència i treball a Espanya.
 • Gestió per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola.
 • Gestions davant organismes públics.
 • Constitució de societats.
 • Acceptació d’herències i confecció de testaments.