ca | en | es | ru
+34 966 100 344
Global Abogados Barcelona y Madrid son ahora Andersen Tax & Legal

Àrea Internacional

La nostra firma està especialitzada en l’assessorament multidisciplinari dins l’àmbit legal i de consultoria empresarial.

En un entorn d´especial complexitat normativa en que interactuen un gran nombre d´agents, les operacions precisen d´un assessorament personalitzat que protegeixi els interessos de les inversions i dels projectes empresarials.

Global Abogados no es limita a oferir assessorament als seus clients, sinó que els ofereix un acompanyament integral per a la més àmplia cobertura legal tant en les seves inversions a España com en els processos d´expansió en països de l´est. En aquest sentit, mantenim aliances amb despatxos d´aquests països, amb qui compartim valors i ètica de treball.

El nostre valor afegit és disposar d´advocats i professionals natius, de parla russa, d’Ucraïna i d´altres idiomes, amb doble llicenciatura i amb un gran coneixement del dret local i estranger, que comparteixen amb el client un coneixement especialitzat de l´entorn cultural i empresarial del país, emprenent des de l´inici una comunicació tècnica, fluida i en la llengua del client o del seus assessors locals en el país de procedència.

Tanmateix, la forta implantació en institucions locals i Ambaixades ens permet oferir als nostres clients la possibilitat que participin en inversions i operacions comercials amb empresaris d´ambdós països, afavorint la implantació i recerca de nous socis i minimitzant les dificultats que poden comportar l´entrada en un mercat desconegut.

En aquest sentit, la nostra consolidada presència a Espanya a través de les oficines de Madrid, Barcelona i Alacant ens permet oferir un assessorament integral a empresaris que o bé ja tenen interessos a España, o bé busquen noves oportunitats de negoci en aquest país.

En definitiva, partint d´un profund coneixement i experiència jurídica i empresarial, oferim un assessorament personalitzat i integral, que inclou tots els àmbits de la inversió i del negoci.